จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :

 

103 หมู่ 1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตดิตถ์ 53150
ติดต่อสำนักงาน โทร. 055-499081
saraban-thapla@lgo.mail.go.th