จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [อ่าน 10 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2564
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [อ่าน 12 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2564
เสียงตามสาย [อ่าน 17 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2562
ร้องเรียนร้องทุกข์ [อ่าน 17 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1