จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปี 65
   
 
   

 ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา จะดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปี 65 (ตัดผมนักเรียนชายหญิง) หลักสููตร กศน. จำนวน 31 ชั่วโมง 6 วัน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าปลา รับจำนวน 10 คน เท่านั้น จบหลักสูตร ได้รับประกาศนียบัตร สามารถเปิดร้ัานตัดผมได้ทันที เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์ 055-499081 ต่อ 17 ค่ะ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565