อัลบั้มภาพ ซ้อมแผนอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1
* อัลบั้ม *
ซ้อมแผนอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1
ซ้อมแผนอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (ตัดผมเบื้องต้น)
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (ตัดผมเบื้องต้น)
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์คร
การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์คร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่1 หมู่ 6 และ กล่องไฟควบคุม
ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่1 หมู่ 6 และ กล่องไฟควบคุม
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

แจกถุงยังชีพให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อว
แจกถุงยังชีพให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อว
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ล้างรางระบายน้ำ
ล้างรางระบายน้ำ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
แจกข้าวกล่องให้บ้านของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหน
แจกข้าวกล่องให้บ้านของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ตรวจรับงานโครงการว่างท่อเพื่อการเกษตรปี65 งวดที่2
ตรวจรับงานโครงการว่างท่อเพื่อการเกษตรปี65 งวดที่2
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ประชุมผู้ประกอบการที่ขายของบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าปลา
ประชุมผู้ประกอบการที่ขายของบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าปลา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ล้างโรงอาหาร ร.ร.ท่าปลาประชาอุทิศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป
ล้างโรงอาหาร ร.ร.ท่าปลาประชาอุทิศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ดำเนินการพ่นยากันยุงสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลฯ
ดำเนินการพ่นยากันยุงสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลฯ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565
กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม  2565
แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณข้างร้าน นางสุทิม มีบุญ
ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณข้างร้าน นางสุทิม มีบุญ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2565
มอบนมผง
มอบนมผง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2565
นำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน หมู่ที่1
นำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน หมู่ที่1
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2565
ไหว้สักการะ  ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่
ไหว้สักการะ ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2565
จิตอาสาพัฒนาบ่อขยะ
จิตอาสาพัฒนาบ่อขยะ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2565