อัลบั้มภาพ "ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ) 
25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ทางเทศบาลตำบลท่าปลาได้ดำเนินการจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าปลา (ศพด ทต.ท่าปลา ชั้น 2)