อัลบั้มภาพ "แจกถุงยังชีพให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > แจกถุงยังชีพให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ) 
20 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าปลา นำทีมโดยท่านรองนายกฯ นายสง่า มีอินถา นายทวีสิทธิ์ พงษ์พินิจ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ จ.ส.อ.ชัยยุทธ ธนะปัทม์ และผู้นำหมู่บ้าน ทีมงานป้องกันฯจากเทศบาลตำบลท่าปลาได้ออกแจกถุงยังชีพให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ค่ะ