อัลบั้มภาพ "ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่1 หมู่ 6 และ กล่องไฟควบคุม"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่1 หมู่ 6 และ กล่องไฟควบคุม ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 )


 
20 พฤษภาคม 2565 ทีมงานช่างไฟ กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟสาธารณะ หมู่1 หมู่ 6 และ กล่องไฟควบคุมค่ะ