อัลบั้มภาพ "การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1/2565 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1/2565 ( ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ) 
การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณเทศบาลตำบลศรีพนมมาศจังหวัดอุตรดิตถ์